***تنها فرمول خوشبختی قدر دانستن داشته هاست***

به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

***تنها فرمول خوشبختی قدر دانستن داشته هاست***

به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

***تنها فرمول خوشبختی قدر دانستن داشته هاست***

wilson (فیلم دور افتاده)

آخرین مطالب
  • ۲۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۱۹ زندگی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

غلامرضا ...
۲۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۱۹ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳ نظر

غلامرضا ...
۱۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۷:۱۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۵ نظر